\Κατα την κείμενη Ελληνική και διεθνή Νομοθεσία ...

Σήμερα είναι ουσιαστικά αυτά που ορίζει η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP)Βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες άμεσες επιπτώσεις υγείας όπως η διέγερση των περιφερειακών νεύρων και μυών, η ηλεκτροπληξία και τα εγκαύματα από την επαφή με αγώγιμα αντικείμενα και η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που προκαλεί η απορρόφηση ενέργειας κατά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (Ε) Εναλλασσόμενου Ρεύματος (50Hz)

Διεθνές (ICNIRP)

5000 V/m

Ελλάδα

5000 V/m

Μαγνητικο Πεδίου (Β) Εναλλασσόμενου Ρεύματος (50Hz)

Διεθνές (ICNIRP)

100.000 nT*

Ελλάδα

100.000 nT

Ελβετία για τις νέες γραμμές παροχής ηλεκτρισμού

1.000 nT

Ιταλία - για τις νέες γραμμές παροχής ηλεκτρισμού

200 nT  

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Πυκνότητα Ισχύος (S) Ασύρματων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων σε μW/ m2

Διεθνές (ICNIRP)

4.500.000 μW/m2 * (900 ΜΗz)

Ελλάδα

3.150.000 μW/m2

Ελλάδα για <300μ από σχολεία, νοσοκομεία

2.700.000 μW/m2

Ιταλία

160.000 μW/m2

Πολωνία

100.000 μW/m2

Ρωσία

20.000 μW/m2

 

Αναγνωρίζουν ως μοναδική επίπτωση των ακτινοβολιών την θέρμανση των ιστών, ενώ έχουν πια αναγνωριστεί πληθώρα άλλες επιβαρυντικές, μη θερμικές, επιδράσεις όπως: παραγωγή πρωτεϊνών του στρες, αύξηση δραστηριότητας των ελευθέρων ριζών, εκροή ασβεστίου, αύξηση διαπερατότητας αιματοεγκεφαλικού φραγμού, συντονισμός δεσμών υδρογόνου-οξυγόνου, συσσώρευση αιμοπεταλίων, αυξημένη παραγωγή ισταμίνης κ.α.

 

Eχουν μεταβληθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια, παρά την ραγδαία αύξηση της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης τα τελευταία χρόνια και τις νεότερες έρευνες που δείχνουν ότι οι παραπάνω μη θερμικοί μηχανισμοί δράσης οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιπτώσεις υγείας όπως: λευχαιμία, καρκίνο του μαστού, του εγκεφάλου και των ακουστικών νεύρων, Αλτσχάϊμερ, αϋπνία, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, κατάθλιψη, αλλεργίες κ.α

Δεν λαμβάνουν υπόψη τους την συνεχή και ταυτόχρονη έκθεση του πληθυσμού σε πολλαπλές πηγές ακτινοβολίας

Αγνοούν την διαφορετική απορρόφηση των ακτινοβολιών από ενήλικες και παιδιά

 

Θωρακίζουμε κτηρια και ανιχνεύουμε Ηλετρομαγνητικά πεδια που βάλουν περιοχές, κτηρια και οικισμούς λόγω υπαρξης πάρκων κεραιών στην περιοχή ......

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ..................... Περισσότερα ---- >>>>>