Μετατροπές Μονάδων μέτρησης


Conversion Formulas μετατροπές μονάδων μέτρησης για πληρέστερη κατανόηση

The following formulas are useful for estimating the exposure from power line technologies and wireless technologies.


Formula for Conversion from milligauss (mG) to microTesla (μT)

1 milligauss = 0.1 microtesla

1 microtesla = 10 milligauss


Conversion Formulas for Wireless (Radio/Microwave) Emissions

Conversion from Power Density units: mW/cm2 to W/m2 and μW/cm2 to mW/m2

1 mW/cm2 = 10,000 mW/m2 = 10W/m2

1 μW/cm2 = 10,000 μW/m2=10mW/m2

Formula  for Conversion from Power Density (W/m2) to Electric Field  Intensity (V/m)

V/m = (W/m2 x 377)1/2

Example: 1 mW/m2 = (0.001 * 377)1/2 V/m = 0.6 V/m

Formula for Conversion from Electric Field Intensity (V/m) to Power Density (W/m2)

W/m2 = (V/m)2 / 377

Example: 0.6 V/m = (0.6)(0.6)/377 W/m2 = 0.001 W/m2 = 1 mW/m2


Formula for Conversion from dbM to Transmit Power (mW)

dBm = 10 * log10(mW)

Example: 31 mW = 10 * log1031 = 15 dBm

Formula for Conversion from Transmit Power (mW) to dbM

mW = 10^(dBm/10)

Example: 15 dBm = 10^1.5 = 31 mW


Formula for Conversion from Transmit Power (mW) to Power Density

Note that this formula provides the power density assuming uniform distribution of power in all directions. Since the distribution of a cell tower may include side lobes, keep in mind that some directions can have higher power density than others.

Power Density = P/4Πr2 

where P is the Transmit Power, r is the distance, and 4Πr2is the surface area of a sphere.

Example: 31 mW at r=1m distance translates to 31/4*Π*(1)2 = ~2.5 mW/m2

Powerline | MicrowaveV/m | dBm | W/m2   Inverse Square Law | Standards | Effects By Power 

 

Θωρακίζουμε κτηρια και ανιχνεύουμε Ηλετρομαγνητικά πεδια που βάλουν περιοχές, κτηρια και οικισμούς λόγω υπαρξης πάρκων κεραιών στην περιοχή ......

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ..................... Περισσότερα ---- >>>>>